?

Log in

Мне сегодня стоит нажраццо до зеленых человечков. Текилой с… - ! Yes Future ! Yes ! [entries|archive|friends|userinfo]
yesyesfuture

[ website | // візуальныя вычварэньні // ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| ~tryznaskefiras~ / ~візуальныя вычварэньні~ ]

[Nov. 16th, 2006|08:52 pm]
yesyesfuture
[слухаю |bagna]

Мне сегодня стоит нажраццо до зеленых человечков. Текилой с kiss_2kill.

С кем Вам сегодня стоит выпить?

Юзернэйм:


© v-ad
http://www.libo.ru/


дарэчы, віка, трэба сустрэцца!

а сёньня было прыемнае разьвіртуальваньне _checked
а пазьней напэўна будуць latest photosssss

+++БЯЗЬЛІТАСНЫ ПІЯР!!!!+++++++++++
ПХ
http://francis-irwin.livejournal.com/
++++++++
LinkReply

Comments:
From: ex_checked423
2006-11-17 05:10 pm (UTC)
ага, приятно было познакомиться ;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: defiant_kid
2006-11-18 11:41 am (UTC)
заебись! я умею пить текилу прау способами
текила санрайзс
текила портукале и простая текила)
(Reply) (Thread)